CHỨNG NHẬN

CHỨNG NHẬN HACCP

Chứng nhận HACCP là một tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu để kiểm soát hiệu quả an toàn thực phẩm. Nó tăng cường quản lý an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm của bạn. … Điều này nhằm đảm bảo rằng chỉ có thực phẩm an toàn và đã được kiểm nghiệm mới có mặt trên thị trường và mọi người không bị xử lý thực phẩm bị pha tạp chất.

CHỨNG NHẬN FDA

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm chịu trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng bằng cách đảm bảo an toàn, hiệu quả và an ninh của thuốc, chế phẩm sinh học và thiết bị y tế cho người và thú y. Bằng cách đó đảm bảo sự an toàn của nguồn cung cấp thực phẩm, mỹ phẩm và các sản phẩm phát ra bức xạ của quốc gia chúng ta.

CHỨNG NHẬN HALAL

HALAL là một chứng nhận đảm bảo rằng các sản phẩm và dịch vụ hướng đến người Hồi giáo đáp ứng các yêu cầu của luật Hồi giáo. Chứng nhận Halal là một quá trình đảm bảo các tính năng và chất lượng của sản phẩm theo các quy tắc được thiết lập bởi Hội đồng Hồi giáo cho phép sử dụng nhãn hiệu Halal. Nó chủ yếu được áp dụng cho các sản phẩm thịt và các sản phẩm thực phẩm khác như sữa, thực phẩm đóng hộp và các chất phụ gia.

CHỨNG NHẬN ISO

ISO 22000:2018 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong đó tổ chức trong chuỗi thực phẩm cần chứng minh khả năng kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm để đảm bảo rằng thực phẩm an toàn tại thời điểm con người tiêu thụ.

CHỨNG NHẬN HACCP

Chứng nhận HACCP là một tiêu chuẩn quốc tế xác định các yêu cầu để kiểm soát hiệu quả an toàn thực phẩm. Nó tăng cường quản lý an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm của bạn… Điều này nhằm đảm bảo rằng chỉ có thực phẩm an toàn và đã được kiểm nghiệm mới có mặt trên thị trường và mọi người không bị xử lý thực phẩm bị pha tạp chất.

CHỨNG NHẬN ISO

ISO 22000:2018 quy định các yêu cầu đối với hệ thống quản lý an toàn thực phẩm trong đó tổ chức trong chuỗi thực phẩm cần chứng minh khả năng kiểm soát các mối nguy về an toàn thực phẩm để đảm bảo rằng thực phẩm an toàn tại thời điểm con người tiêu thụ.

CHỨNG NHẬN CFS

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam. Cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS. Để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.

CHỨNG NHẬN CFS

Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) là giấy chứng nhận do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam. Cấp cho thương nhân xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa ghi trong CFS. Để chứng nhận rằng sản phẩm, hàng hóa đó được sản xuất và được phép lưu hành tự do tại nước xuất khẩu.