Để khách hàng có nhiều lựa chọn, chúng tôi luôn nghiên cứu để đưa ra nhiều đặc điểm kỹ thuật và công thức sản phẩm mới mỗi ngày. Bạn có thể lựa chọn nhiều loại lon khác nhau như lon thường, lon cao, … .với thể tích từ 250ml, 330ml, 500ml… hoặc có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn. Vật liệu có thể và đóng gói cũng linh hoạt theo mục đích của bạn. Chúng tôi có thể hỗ trợ sản xuất lon in hoặc nhãn màng co theo yêu cầu.

CHAI THỦY TINH

LON 330ML, 500ML

CHAI NHỰA

Để khách hàng có nhiều lựa chọn, chúng tôi luôn nghiên cứu để đưa ra nhiều đặc điểm kỹ thuật và công thức sản phẩm mới mỗi ngày. Bạn có thể lựa chọn nhiều loại lon khác nhau như lon thường, lon cao, … .với thể tích từ 250ml, 330ml, 500ml… hoặc có thể tùy chỉnh theo yêu cầu của bạn. Vật liệu có thể và đóng gói cũng linh hoạt theo mục đích của bạn. Chúng tôi có thể hỗ trợ sản xuất lon in hoặc nhãn màng co theo yêu cầu.

CHAI THỦY TINH

LON 330ML, 500ML

CHAI NHỰA